Compass

Navigationsutbildningar 2018

Hör av er till info@trosarederi.se eller titta på vår Facebooksida https://www.facebook.com/trosarederi/ för information om aktuella utbildningar.


Vi lär er navigation, manövrering, VHF, radarnavigering, högfartsnavigering och erbjuder även yrkesutbildningar

Boka kurser på förutbestämda datum eller boka egen specifik utbildning för dig, din familj, dina vänner eller ditt företag. I vissa praktiska utbildningar är elev antalet begränsat.


Civilutbildningar

Skärgårdsskepparutbildning (Förarbevis)
Det första steget i navigation. Ni lär er sjövägsregler, sjömärken kompass, logg, sjökort och mycket mer  med målet att kunna framföra fritidsfartyg innomskärs och i skyddade vatten .

Kustskepparexamen
För att få framföra ett skepp 12×4 meter är detta ett krav, men är nyttigt för alla andra också. På den här utbildningen får man lära sig vindpåverkan, strömpåverkan, missvisning, deviation, fyrkaraktärer och  annat för att kunna framföra ett fritidsfartyg i dagsljus, mörker eller nedsatt sikt.

SRC (VHF utbildning)
Ett krav för er som har en VHF ombord, samt en bra kunskap att ha om ni vill eller tvingas kommunisera med andra. Standardterminologi vid olika anrop som till exempel nöd- och il anrop lärs ut.

Radar
Radarutbildningen där du lär dig hantera radarn så du minskar risken för olyckor vid radarnavigering. Du lär dig bland annat radarns svagheter/styrkor och att navigera med bara radarbilden.

Fartygsbefäl klass VIII
För er som vill köra yrkestrafik eller bara vill bli riktigt duktiga på navigation och manöver. Till större delen en teoretisk kurs där ni lär er navigation, manöver, radar,  sjukvård, brandkunskap, livräddning, författning och mycket mer.

Mörkernavigering
Få kunskaper i fyrnavigering samt att i förväg planera din mörkerfärd, därefter ger vi oss ut och prövar era teoretiska lärdommar i praktiken.

Manöverintyg högfartsbåt (civil)
Lär dig hantera båten med fartresurser, en utbildning som till större delen sker ombord. Certifikatet grundar sig på manövrering i hög fart på ett säkert sätt. I kursen lärs inte navigation i hög fart ut, men den delen kan vi självklart också hjälpa er med.


Yrkesutbildningar

HSF – Handhavande av snabba fartyg (yrkesutbildning)
Ett krav för yrkestrafik som kör snabbare än 35 knop. En utbildning som till större delen sker ute i båten  med fokus både på navigation i hög fart och manöverträning. Definitivt en utvecklande utbildning för dig  som vill lite mer.

FRB – Fast Rescue Boat (yrkesutbildning)
Yrkessjöfartens utbildning för att lära sig hantera, sjösätta och hissa upp snabbgående räddningsbåtar  som sitter på stora färjor.

CCM – Crowd and Crisis Management (yrkesutbildning)

Fartygsbefäl klass VIII
För er som vill köra yrkestrafik eller bara vill bli riktigt duktiga på navigation och manöver. Till större delen  en teoretisk kurs där ni lär er navigation, manöver, radar,  sjukvård, brandkunskap, livräddning, författning och mycket mer.


Övrig utbildningar

Sjukvårdsutbildning (LABCDE)
Akutsjukvårdsutbildning för alla, inte bara sjöfarten. Utbildningen följer arbetsskyddsstyrelsens inriktning på vilka kunskaper som bör finnas på ett företag.

Brandutbildning (även Heta Arbeten utbildning)
Brandförlopp, spridning samt släckning med hjälp av en handbrandsläckare är grunderna i denna utbildning.

Livsräddningsutbildning
Vilken utrustning finns för att överleva i vattenmiljö och hur den används lärs ut här.

Krishantering
kamratstöd/defusing, debriefing.